Lidmaatschap‎ > ‎

Contributie

De contributie bedraagt per halfjaar :
Junioren : € 50,00 met € 16,70 toeslag voor competitiespelers
Senioren : € 60,00 met € 25,50 toeslag voor competitiespelers

Kwantumkorting: 
3e persoon uit één gezin: €10,00 korting per half jaar
4e persoon en meer uit één gezin: €20,00 korting per half jaar

Onder senioren wordt verstaan, zij die in het contributiejaar op 1 juli 18 jaar of ouder zijn. Onder junioren wordt verstaan, zij die in het contributiejaar op 1 juli jonger zijn dan 18 jaar.

De TVP int de verschuldigde contributie per halfjaar middels automatische incasso. De contributie wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering welke jaarlijks wordt gehouden in februari.

Lidmaatschap van de TVP wordt zonder schriftelijke opzegging halfjaarlijks verlengd.