Clubinfo‎ > ‎

Gedragsregels

Algemeen

TVP wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar een fijn dorps
karakter centraal staat. Normaal gedrag hoort vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil TVP
vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers. Mede hierdoor zijn we in
staat een sfeer te creëren waarin iedereen van jong tot oud zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.
Voor de sportende leden. Bij TVP.

 Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
 Zien we het positieve in de ander.
 Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
 Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
 Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden we de sporthal schoon.
 Gaan we respectvol met elkaar om.
 Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, vloeken, pesten, roddelen, discriminatie,
seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.
 Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels
 Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
 Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand.

Voor vrijwilligers??
 Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen TVP. Je handelt als zodanig.
 Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.
 Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur.
 Je spreekt ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de zijkant.
 Laten we met de materialen goed omgaan, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.
 Je bent als gebruiker van trainingsmaterialen in de sporthal verantwoordelijk voor het opruimen hiervan.
 Je bent verantwoordelijk voor het materiaal. Dus ook ballen ophalen die achter de banken terecht komen.
 Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.

Voor ouders en verzorgers??
 Ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook wat regels die van toepassing zijn voor ouders van de jeugdleden.
 Natuurlijk zijn alle gedragsregels van anderen ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
 U blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering en bemoeit zich niet met de wedstrijd.
 U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, vloeken, discriminatie en andere vormen van agressie.
 TVP heeft trainers. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan het bestuur na de training of na de wedstrijd.
 U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.

 U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 U stimuleert uw kinderen tot meedoen van activiteiten en evenementen.
 Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
 Wees positief langs de ‘lijn’ (voorbeeldfunctie).
 Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
 Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
 Zorg dat in de donkere maanden de fietsverlichting van uw zoon/dochter in orde is.

Voor senioren??
Senioren dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en kopiëren
veelal onbewust het gedrag van hun voorbeelden. Wees een voorbeeld.
Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kunnen we allemaal met plezier zijn of haar sport of functie bij
de club met veel plezier uitvoeren.